image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tại xã Dương Quan ​
Lượt xem: 81

Chiều 11/7, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức cho các hộ dân xã Tân Dương, Dương Quan đủ điều kiện được giao đất ở vào khu tái định cư Bắc sông Cấm bắt thăm, nhận vị trí đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

anh tin bai

 💢Trong đợt này có 02 hộ chính bắt thăm lô tái định cư có diện tích 120m2 và 04 hộ thuộc diện giao đất tái định cư có thu tiền thực hiện việc bắt thăm nhận vị trí đất ở theo đúng phương án đã được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

anh tin bai

💢Việc tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm đảm bảo nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, công bằng, công khai và minh bạch. Ngay sau khi các hộ dân bắt thăm, các phòng ban chuyên môn của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới