image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND huyện tổ chức họp để vận động, đối thoại, thuyết phục 07 hộ dân thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc Sông Cấm tại xã Dương Quan (khu B) ​
Lượt xem: 47

💢Sáng 11/7, Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện tổ chức họp để vận động, đối thoại, thuyết phục 07 hộ dân thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc Sông Cấm tại xã Dương Quan (khu B).

anh tin bai

💢Tại Hội nghị, các hộ dân thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất kiến nghị các nội dung về xác định lại nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, diện tích đất thu hồi, cơ chế chính sách bố trí tái định cư...

 💢Trên cơ sở kiến nghị và trả lời của các phòng ban chuyên môn, kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Viển tiếp tục phân tích, trả lời kiến nghị của từng hộ dân. Đồng thời khẳng định, UBND huyện áp dụng đúng, đầy đủ cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi cao nhất của các hộ dân theo quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch.

anh tin bai

 💢Sau buổi đối thoại, các cấp, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm việc với các hộ dân và mong muốn các hộ dân đồng thuận, sớm bàn giao đất để hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xong trước ngày 20/7/2023.

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới