image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân xã Dương Quan tổ chức thành công Kì họp thứ 8 -Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 70

Sáng 27/6/2023 tại hội trường nhà văn hóa xã Dương Quan. Hội đồng nhân dân xã Dương Quan tổ chức thành công kì họp thứ 8 - Khóa XXI, nhiệm kì 2021-2026.Về dự hội nghị có 22 đồng chí là đại biểu HĐND xã, các đại biểu khách mời: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện Ban giám hiệu 3 trường, trạm y tế, đại diện 2 tôn giáo.

anh tin bai

            Tại kì họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo của thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thông qua tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024. Kì họp thông qua các báo cáo: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của UBND xã; Báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Báo cáo thẩm tra của 2v ban Pháp chế và ban Kinh tế xã hội HĐND. Tại kì họp các đại biểu được nghe thường trực HĐND xã tổng hợp các ý kiến của cử tri, các đại biểu thảo luận tại kì họp, kì họp đã nhận được 8 ý kiến chất vấn của các đại biểu tại kì họp về các lĩnh vực địa chính xây dựng, vệ sinh môi trường và các chủ đề mà các cử tri quan tâm.

anh tin bai

          Với tinh thần đoàn kết, dân chủ tại kì họp, đồng chí chủ tịch UBND xã Dương Quan đã tiếp thu các y kiến của các đại biểu và ý kiến của nhân dân tại các tổ tiếp xúc và giải trình tại kì họp. Hội nghị thông qua 03 nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2023. Các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất cao các nội dung tại kì họp. Kì họp đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới