image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tiểu sử lãnh đạo xã Dương Quan năm 2023
Lượt xem: 32

Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo xã Dương Quan 

 Lãnh đạo Đảng ủy

1. Ông Lê Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy

 SĐT liên hệ: 0934510561

Email: Levinh1976@gmail.com

2. Bà Lê Thị Thu Huyền - Phó bí thư thường trực Đảng ủy 

SĐT liên hệ:  0328634566

Email: Thuhuyenhdnd@gmail.com

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

1. Ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân

SĐT liên hệ: 0847225566

Email: BuiTienKT@gmail.com

2. Bà Lê Thị Hồng Thúy - Phó chủ tịch UBND

SĐT liên hệ: 0904552628

Email: Lehongthuy@haiphong.gov.vn

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân

1.  Ông Lê Văn Vinh - Chủ tịch HĐND

 SĐT liên hệ: 0934510561

Email: Levinh1976@gmail.com

2. Ông Đặng Hữu Thủy - Phó chủ tịch HĐND

SĐT liên hệ: 0974834599

Email: thuyhoidongnhandan@gmail.com

Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

1. Ông Lê Văn Giang - Chủ tịch UBMTTQVN xã

SĐT liên hệ: 0903628966

Email: giangquansu@gmail.com

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới