image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Danh sách cán bộ chủ chốt xã Dương Quan
Lượt xem: 43

·       Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTQ VN

1.     Đồng chí: Lê Văn Vinh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân

2.     Đồng chí: Lê Thị Thu Huyền – Phó bí thư thường trực Đảng ủy

3.     Đồng chí Bùi Văn Tiến – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4.     Đồng chí Đặng Hữu Thủy – Phó chủ tịch HĐND

5.     Đồng chí Lê Văn Giang – Chủ tịch UBMT TQ VN

6.     Đồng chí Lê Thị Hồng Thúy – Phó chủ tịch UBND

·       Các đoàn thể xã

1.     Đồng chí Lê Văn Tuấn – Chủ tịch hội Cựu chiến binh

2.     Đồng chí Lê Văn Giang – Chủ tịch Hội Nông dân

3.     Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch hội Phụ nữ

4.     Đồng chí Tống Ngọc Huân – Bí thư Đoàn TNCS HCM

·       Công chức xã

1.     Đồng chí Đào Trịnh Cường – Đảng ủy viên, Trưởng công an xã

2.     Đồng chí Bùi Văn Duyệt – Chỉ huy trưởng quân sự

3.     Đồng chí Lê Hữu Phiến – Công chức VP –TK

4.     Đồng chí Lê Thị Tình – Công chức VP –TK

5.     Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Công chức Tư pháp – Hộ tịch

6.     Đồng chí Trần Thị Mơ – Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp – Hộ tịch

7.     Đồng chí Lê Văn Thanh  - Công chức Văn hóa xã hội

8.     Đồng chí Vũ Thị Trang – Đảng ủy viên, công chức Văn hóa xã hội

9.     Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Công chức Địa chính – Xây Dựng

10.  Đồng chí Bùi Văn Bình – Công chức Địa chính – Xây Dựng

11.  Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Công chức Tài chính – Kế toán

  

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới